JMImpulsem do powstania strony www.maslanky.org i książki „Od lekarza do grabarza” była śmierć ojca Jerzego Maslanky, który  obiecał mu, a także sobie, że poświęci się zdobywaniu wiedzy, która poprowadzi go do zrozumienia przyczyn chorób przewlekłych.

 

Swoją wiedzę nadal poszerza w Amerykańskiej Akademii Medycyny Środowiskowej, w której min. poznaje sztukę profilaktycznego leczenia.  Własne obserwacje i doświadczenia lekarzy praktykujących ten przedział wiedzy medycznej zawarł w książce, która bez reklamy i promocji, błyskawicznie się rozeszła. Natomiast przekazywane na niniejszej stronie informacje,  mają w zamiarze służyć jako przewodnik w gąszczu medycznych zaleceń i porad, które tak naprawdę, nic na rzecz poprawy zdrowia nie wnoszą.  „ Czy jest to wina głupoty, chciwości czy ignorancji?” – pyta autor.

 

Jerzy Maslanky zamierza zbudować Polskie Centrum Prewencji Chorób, bo tylko w dobrze rozumianej i autentycznej prewencji oraz integracji poszczególnych gałęzi wiedzy medycznej, widzi możliwość przejęcia kontroli na chorobami przewlekłymi.  Z kolei książka „Od lekarza do grabarza”  (dostępna również pod tytułem „Ekomedycyna”),  już dziś może pozwolić poznać i zrozumieć, jak wiele w procesie dochodzenia do zdrowia, jego utrzymania , a także zapobiegania chorobom, zależy od nas samych. Pozwoli ona również odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my, zdobywcy kosmosu, nie potrafimy zaradzić epidemii tzw. chorób nieuleczalnych, które jak się okazuje,  niekoniecznie muszą  być nieuleczalne.


Przecztaj wywiad z Marta Sztokfisz!